Måned: februar 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 25. marts 2024 kl. 1900, sikringsrummet Faxehallen, Rådhusvej 6 B, 4654 Faxe.

DAGSORDEN Valg af dirigent. Valg af 2 stemmetællere. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Godkendelse af beretningen. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forelæggelse af budget og regnskab. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Niels Svane, Bjarne Christiansen og Jørn Manon Jensen. Valg af intern […]

Rul til toppen