Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. marts 2023 kl. 1900 i sikringsrummet, Faxehallen, Rådhusvej 6 B, 4654 Faxe

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og
planer for det kommende år.
4. Godkendelse af beretningen.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er
Leif Olsen og Svend Lundstrøm.
9. Valg af intern bilagskontrollant.
10. Valg af revisionsfirma.
11. Eventuelt.Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. marts 2023 kl. 1900 i sikringsrummet, Faxehallen, Rådhusvej 6 B, 4654 Faxe
Rul til toppen