Nyheder

Referat ekstraordinær generalforsamling den 25. februar 2020 sikringsrummet, Faxehallen.

Formanden bød velkommen. Punkt 1 på dagsorden. Valg af dirigent. Advokat Kim Steen blev enstemmigt valgt. Punkt 2 på dagsorden. Formand Niels Svane forelagde forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne blev enstemmigt vedtaget af 17 stemmeberettigede, samt 2 fuldmagter. I alt 19 stemmer inkl. bestyrelsens 5 medlemmer.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. marts kl. 1900 i Sikringsrummet i Faxe Hallerne Rådhusvej 6, 4640 Faxe.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende. 4. Godkendelse af beretningen. 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. 7. Forelæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer […]

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar kl. 1900 sikringsrummet Faxehallen.

  Dagsorden: Valg af dirigent. Forelæggelse af vedtægtsændringerne ved formanden. Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer tilpasset vores aftale med Fibia. NAVN OG HJEMSTED § 1 1. Foreningens navn Faxe-Faxe Ladeplads Antenneforening. 2. Foreningens hjemsted er Faxe. 3. Foreningens forsyningsområde er Faxe kommune i byområderne Faxe, Karise og Faxe Ladeplads og tilhørende lokaliteter. FORMÅL § 2 1. Foreningens formål […]

Status på fibernet

Fibia påbegynder opkrævning af aktive foreningskunder for perioden 01. september – 31. september 2019. Alle opkræves månedligt. Kunder kan efterfølgende vælge kvartalsafregning såfremt det ønskes. Fibia opkræver ikke regningsgebyr på den første regning. Kunderne får mulighed for at tilmelde sig PBS eller opdatere sin e-mail adresse før vi opkræver et regningsgebyr. Det gælder kun de […]

Vigtig info fra Fibia

Vigtig info! Du har i begyndelsen af juli modtaget et brev om, at du bliver tilsluttet fibernettet inden for 4 uger. Det gælder desværre ikke for alle. Du bliver tilsluttet inden den 1. september, som vi tidligere har meldt ud. Du får et brev om, hvornår teknikeren kommer og tilslutter din bolig. Vi beklager fejlen. 

Rul til toppen