Indkaldelse til ordinær generalforsamling med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. marts kl. 1900 i Sikringsrummet i Faxe Hallerne Rådhusvej 6, 4640 Faxe.

Nyhed

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende.

4. Godkendelse af beretningen.

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.

7. Forelæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg er Svend Lundstrøm og Leif Olsen.

9. Valg af intern bilagskontrollant.

10. Valg af revisionsfirma.

11. Eventuelt.

Dagsorden ekstraordinær generalforsamling.

Vedtagelse af vedtægtsændringer forelagt på den ekstraordinære generalforsamling den 25. februar 2020.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. marts kl. 1900 i Sikringsrummet i Faxe Hallerne Rådhusvej 6, 4640 Faxe.
Rul til toppen