Måned: februar 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. marts 2023 kl. 1900 i sikringsrummet, Faxehallen, Rådhusvej 6 B, 4654 Faxe

DAGSORDEN1. Valg af dirigent.2. Valg af 2 stemmetællere3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.4. Godkendelse af beretningen.5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Leif Olsen og […]

Rul til toppen