Ikke-kategoriseret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 25. marts 2024 kl. 1900, sikringsrummet Faxehallen, Rådhusvej 6 B, 4654 Faxe.

DAGSORDEN Valg af dirigent. Valg af 2 stemmetællere. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Godkendelse af beretningen. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Niels Svane, Bjarne Christiansen og Jørn Manon Jensen. Valg […]

Referat af generalforsamlingen 2023

Kim Steen blev valgt som dirigent. Der var fremmødt 5 stemmeberettigede medlemmer.Formanden aflagde beretning. Antennemast og grund er endeligt blevet solgt for 225.000+moms. Vi oplever kun få henvendelser fra medlemmerne, og det er overvejende hjælp til flytninger og pakkeskift samt IT hastigheder.Siden vi gik over til Waoo/Fibia har vi fået ca. 500 nye medlemmer, og […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. marts 2023 kl. 1900 i sikringsrummet, Faxehallen, Rådhusvej 6 B, 4654 Faxe

DAGSORDEN1. Valg af dirigent.2. Valg af 2 stemmetællere3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.4. Godkendelse af beretningen.5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Leif Olsen og […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fakse-Fakse Ladeplads Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2022 kl. 1900 i sikringsrummet Faxehallen, Rådhusvej 6B, 4654 Faxe. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og     planer for det kommende år. 4. Godkendelse af beretningen. 5. Forelæggelse og godkendelse […]

Ordinær generalforsamling for årene 2019 og 2020

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 1900 Faxehallen, Sikringsrummet. Dagsorden: Valg af dirigent. Valg af 2 stemmetællere. Beretning om foreningens virksomhed i årene 2019 og 2020. Godkendelse af beretningerne. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 og 2020. Endelig vedtagelse af nye vedtægter, der tidligere er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 25.02.2020. Forelæggelse og […]

Opdatering

Nu står sommerferien for døren. I dag er sidste dag med de gamle e-mailadresser, og vi håber, at alle har fundet en ny udbyder. Vedr. vores kommende generalforsamling, så kan det ikke lade sig gøre før end alle har mulighed for at komme. Det sker først, når forsamlingsfriheden helt er frigivet. Venlig hilsen bestyrelsen

Rul til toppen