Ordinær generalforsamling for årene 2019 og 2020

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 1900 Faxehallen, Sikringsrummet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Beretning om foreningens virksomhed i årene 2019 og 2020.
 4. Godkendelse af beretningerne.
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 og 2020.
 6. Endelig vedtagelse af nye vedtægter, der tidligere er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 25.02.2020.
 7. Forelæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Svend Lundstrøm og Leif Olsen.
 9. Valg af intern bilagskontrollant.
 10. Valg af revisionsfirma.
 11. Eventuelt.

Ordinær generalforsamling for årene 2019 og 2020
Rul til toppen