Måned: marts 2023

Referat af generalforsamlingen 2023

Kim Steen blev valgt som dirigent. Der var fremmødt 5 stemmeberettigede medlemmer.Formanden aflagde beretning. Antennemast og grund er endeligt blevet solgt for 225.000+moms. Vi oplever kun få henvendelser fra medlemmerne, og det er overvejende hjælp til flytninger og pakkeskift samt IT hastigheder.Siden vi gik over til Waoo/Fibia har vi fået ca. 500 nye medlemmer, og […]

Rul til toppen