Forfatter: Niels Svane

Ordinær generalforsamling for årene 2019 og 2020

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 1900 Faxehallen, Sikringsrummet. Dagsorden: Valg af dirigent. Valg af 2 stemmetællere. Beretning om foreningens virksomhed i årene 2019 og 2020. Godkendelse af beretningerne. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 og 2020. Endelig vedtagelse af nye vedtægter, der tidligere er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 25.02.2020. Forelæggelse og […]

Opdatering

Nu står sommerferien for døren. I dag er sidste dag med de gamle e-mailadresser, og vi håber, at alle har fundet en ny udbyder. Vedr. vores kommende generalforsamling, så kan det ikke lade sig gøre før end alle har mulighed for at komme. Det sker først, når forsamlingsfriheden helt er frigivet. Venlig hilsen bestyrelsen

Referat ekstraordinær generalforsamling den 25. februar 2020 sikringsrummet, Faxehallen.

Formanden bød velkommen. Punkt 1 på dagsorden. Valg af dirigent. Advokat Kim Steen blev enstemmigt valgt. Punkt 2 på dagsorden. Formand Niels Svane forelagde forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne blev enstemmigt vedtaget af 17 stemmeberettigede, samt 2 fuldmagter. I alt 19 stemmer inkl. bestyrelsens 5 medlemmer.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. marts kl. 1900 i Sikringsrummet i Faxe Hallerne Rådhusvej 6, 4640 Faxe.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende. 4. Godkendelse af beretningen. 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. 7. Forelæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer […]

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar kl. 1900 sikringsrummet Faxehallen.

  Dagsorden: Valg af dirigent. Forelæggelse af vedtægtsændringerne ved formanden. Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer tilpasset vores aftale med Fibia. NAVN OG HJEMSTED § 1 1. Foreningens navn Faxe-Faxe Ladeplads Antenneforening. 2. Foreningens hjemsted er Faxe. 3. Foreningens forsyningsområde er Faxe kommune i byområderne Faxe, Karise og Faxe Ladeplads og tilhørende lokaliteter. FORMÅL § 2 1. Foreningens formål […]

Rul til toppen