Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fakse-Fakse Ladeplads Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2022 kl. 1900 i sikringsrummet Faxehallen, Rådhusvej 6B, 4654 Faxe.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og

    planer for det kommende år.

4. Godkendelse af beretningen.

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.

7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg er Niels Svane, Bjarne Christiansen og Jørn Manon Jensen.  

9. Valg af intern bilagskontrollant.

10. Valg af revisionsfirma.

11. Eventuelt.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Rul til toppen