År: 2023

Referat af generalforsamlingen 2023

Kim Steen blev valgt som dirigent. Der var fremmødt 5 stemmeberettigede medlemmer.Formanden aflagde beretning. Antennemast og grund er endeligt blevet solgt for 225.000+moms. Vi oplever kun få henvendelser fra medlemmerne, og det er overvejende hjælp til flytninger og pakkeskift samt IT hastigheder.Siden vi gik over til Waoo/Fibia har vi fået ca. 500 nye medlemmer, og […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. marts 2023 kl. 1900 i sikringsrummet, Faxehallen, Rådhusvej 6 B, 4654 Faxe

DAGSORDEN1. Valg af dirigent.2. Valg af 2 stemmetællere3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.4. Godkendelse af beretningen.5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Leif Olsen og […]

Rul til toppen