Referat ekstraordinær generalforsamling den 25. februar 2020 sikringsrummet, Faxehallen.

Nyhed

Formanden bød velkommen.

Punkt 1 på dagsorden.

Valg af dirigent. Advokat Kim Steen blev enstemmigt valgt.

Punkt 2 på dagsorden.

Formand Niels Svane forelagde forslag til vedtægtsændringer.

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget af 17 stemmeberettigede, samt 2 fuldmagter. I alt 19 stemmer inkl. bestyrelsens 5 medlemmer.

Referat ekstraordinær generalforsamling den 25. februar 2020 sikringsrummet, Faxehallen.
Rul til toppen