Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 25. marts 2024 kl. 1900, sikringsrummet Faxehallen, Rådhusvej 6 B, 4654 Faxe.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Godkendelse af beretningen.
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Niels Svane, Bjarne Christiansen og Jørn Manon Jensen.
 9. Valg af intern bilagskontrollant.
 10. Valg af revisionsfirma.
 11. Eventuelt.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 25. marts 2024 kl. 1900, sikringsrummet Faxehallen, Rådhusvej 6 B, 4654 Faxe.
Rul til toppen