Hilsen fra Fibia

Nyhed

Hilsen fra Fibia

Vi går i vejen for at levere fibernet til dig – og vi skal nok rydde op efter os
Når vi etablerer fibernet, gør vi alt for at minimere generne for jer, der bor i området. Vi kan desværre ikke undgå at rode lidt på fortove og veje, når vi lægger fibernettet i jorden.

Indmeldte fejl/mangler i Fakse udbedres i september

Vores entreprenører i Fakse skal frem til 1. september sørge for få tilsluttet de boliger, som endnu ikke er på fibernettet. Det betyder, at udbedring af indmeldte fejl/mangler – f.eks. vedrørende asfaltarbejde, flisebelægning eller græsplæne – sker i september.Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om, hvordan vi rydder op og reetablerer efter, vi er færdige med etableringen

Hilsen fra Fibia
Rul til toppen